Det sker

Reformationsjubilæet 2017

Det sker

i festivalugen og i resten af Lutheråret

Tirsdag d. 3. oktober 2017 kl. 19.00 -20.30. Kulturhuset.

Tre Små om Reformationen – og så en lille en.

Hvilken betydning har reformationen haft for Randers? Kom og hør om den lokale byudvikling, og den reformerende præst Mads Lan og om Luthers bordtaler. Efterfølgende byder Museum Østjylland på en lille en. Entre kr. 50- . Medlemmer af museumsklubben kan hente gratis billetter på museets hjemmeside

Søndag d. 8. oktober kl. 19.00 i Øster Vellings Forsamlingshus

Neikilsvej 8, Randers NV

Luthersk teologi og velfærdsstaten

Foredrag i Øster Velling Forsamlingshus ved professor Jørn Henrik Petersen.

Arrangeret af Menighedsrådet for Ø. Velling Helstrup Grensten pastorat. Fri entré.

 

Reformationsugens åbningskoncert

Luther Suite

i Sankt Peders Kirke, Randers

1.oktober 2017 kl. 19.30

Se meget mere her!

Peter Hjort: Martin Luther

Det sker i Sct. Mortens i festivalugen

Se det hele her!

Sct. Clemens kirkes Mandeklub

Luther

Oplæg om munken,

der reformerede vor kirke

v. Birgitte Strand-Holm.

Tid: torsdag d. 5 oktober 2017.

Sted: Sct. Clemens kirkes krypt.

Hvad betyder Reformationen

for os i dag?

En dag med foredrag og musik

Højskoleforeninger i Randers, Randers Amts Historiske Samfund, FOF, Randers Bibliotek og Randers Folkeuniversitet præsenterer program for lørdag den 28. oktober 2017 med fokus på Reformationens betydning for dagens Danmark med foredrag af engagerede forskere samt musik ved Randers Kammerorkester, Sct. Mortens Vokalensemble og dirigent David Riddell.

Se det hele programmet her!

Udstillinger i Kristrup og Hornbæk Sognegård

I september måned udstiller Peter Hjort portrætter af Luther samt en række moderne ikoner i Kristrup sognegård. I oktober-november er samme udstilling flyttet til Hornbæk sognegård.

Peter Hjort har i mange år haft lægepraksis på Hans Bojes Allé, hvor han i dag har sit galleri. Peter Hjort har udstillet i 50 år, lokalt og på statsanerkendte censurerede udstillinger, samt forestået udsmykninger bl.a. på Tradium.

Peter Hjort kalder udstillingen ”Etuder”.

Værkerne er topaktuelle, da vi i år fejrer 500-året for reformationen. Peter Hjorts tanke er, at havde Luther levet i dag, ville han have været kunstner.

Kristrup sognegård inviterer til fernisering fredag

1. september kl. 15-17.

Hornbæk sognegård inviterer til fernisering lørdag

30. september kl. 15.00.

Alle er velkomne!

Luther – til kamp med ordet.

Langå kirke 26. september kl. 19.30

Caspar Koch

Med Caspar Koch

Fortællingen om Luther vil kredse om den følsomme teolog, der tog kampen op mod paven, og samtidig var en grov karl, der kunne svine sine modstandere til på det voldsomste. Med stor sproglig finfølelse og genialitet skabte han det moderne sprog med sin tyske bibeloversættelse, samtidig med at hans personlige udtryksform brugte platte billeder af kroppens udsondringer.

Det der hele tiden holdt ham på sporet var evangeliet - og ikke menneskers udlægninger. Troen - og ikke vores forsøg på at virke fromme.

Koncert i Enghøj Kirke

Torsdag d. 5. oktober 2017 kl. 19.00:

"500-året for Luthers oprør"

 

Duo Danica

Luthers 95 teser samt 4 kernesalmer fremføres ved denne koncert af Emmy Haahr, oplæsning, Merete Hofmann, obo og Asger Troelsen, orgel. Musik af Bo Grønbech.

Koncerten vil veksle mellem oplæsning af Luthers teser, musik for obo og orgel og fællessang. Der skal synges 4 af Luthers kernesalmer, ”Af dybsens nød”, ”Behold os, Herre, ved dit ord”, ”Nu fryde sig hver kristen mand” og ”Vor Gud han er så fast en borg”

Merete Hoffmann, obo Asger Troelsen, orgel, som også kalder sig Duo Danica, har eksisteret som duo siden 1990 og har gennem tiden uropført adskillige til dem skrevne værker. Således har komponisterne Bo Grønbech, Tage Nielsen, Ole Schmidt, Ib Nørholm, Leif Thybo, Peter Bruun, Peter Møller, Erik Haumann, Anders Nordentoft, Anne Linnet, Jens Wilhelm "Fuzzy" Petersen og Bent Fabricius-Bjerre skrevet værker til Duo Danica.

Der er entré til koncerten.

Se mere på www.enghoejkirke.dk

Thomas Reinholt Rasmussen

Det foregår i Øster Tørslev

Søndag den 1. oktober kl. 19,00 i Øster Tørslev kirke: Salmesangsaften med Luthersalmer.

 

Tirsdag den 3. oktober kl. 19,30 i Sognehuset, Øster Tørslev: Provst Thomas Reinholdt: Luther

Michala Petri

 

 

 

 

 

 

Lørdag den 7. Oktober i Øster Tørslev kirke: Michala Petri og Lars Hannibal: Koncert med renæssancemusik, herunder folkemusikalske indslag. Luth, guitar og fløjter.

 

Tirsdag 3. oktober – søndag den 8.oktober.

SE TANKEVÆKKENDE TESER PÅ GAMLE DØRE I KULTURHUSET

Kulturhuset er blevet fyldt med gamle døre og

kloge ord af konfirmander og skoleelever.

I anledning ledning af Reformationsfejringen i Randers er konfirmandhold og skoler blevet udfordret.

Hvilke teser/påstande, synes de, skal lægges ud til diskussion?

Hvad slår de op på dørene?

Resultatet ses i Kulturhuset

fra tirsdag d. 3 - 8. oktober i husets åbningstider.

Kom og læs dem og deltag i diskussionen

via de nye teser på de gamle døre.

Foredrag ved Jørn Henrik Petersen onsdag den 4. oktober kl. 19.30 i Øster Velling Forsamlingshus

Professor Jørn Henrik Petersen eller Jern-Henrik, som han også kaldes, er kendt fra et væld af sammenhænge. Udover at være en af Danmarks førende økonomer og kendere af velfærdsstaten har han siddet i et utal af bestyrelser som f.eks. TV2 og i utallige regeringskommissioner gennem tiden. Han er også kendt som debattør og gavflab, der ikke lægger fingrene imellem, når han formulerer sit budskab. Senest har han kastet sig over Luther og de historiske forudsætninger for velfærdsstaten. I sit foredrag udfolder Jørn Henrik Petersen kerneelementerne i Luthers socialetiske tænkning og bruger dem som afsæt for en overvejelse af, om velfærdsstaten bygger på et luthersk grundlag, som mange hævder. Han er kendt for at tale, så alle kan forstå det og være med i debatten. Så kom og vær med i en diskussion om den velfærdsstat, vi alle er afhængige af. Der er fri entré til foredraget. Forsamlingshuset sælger kaffe, te, kage, øl og vand.

"Salmer til folket"

- en Luther-koncert med Den Danske Salmeduo i Grensten Kirke

den 10. oktober 2017 kl. 19.30

 

Luther gav kirkemusikken tilbage til folket, og det er værd at markere! Den Danske Salmeduo - Christian Vuust på saxofon og klarinetter og Hans Esbjerg på klaver - har lavet en række instrumentale nyfortolkninger af Luthers salmemelodier. Duoen ønsker at vise musikkens levedygtighed og tidløshed og dermed at bære reformationstidens salmer ind i vores samtid. Man vil til en koncert med Den Danske Salmeduo opleve et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende improvisationer. Reformationen bidrog til at give salmesangen i gudstjenesten tilbage til menigheden - og har derved haft stor betydning for den folkelige fællessang i de nordiske lande. Det er derfor særligt oplagt, at der indgår fællessalmer i koncertprogrammet.

 

Den Danske Salmeduo har siden 1996 givet over 350 koncerter i kirker og på spillesteder og har fem anmelderroste cd'er bag sig. Den røde tråd er de utroligt smukke og livskraftige salmer, som den danske musiktradition er beriget med - med melodier og harmonier enhver moderne komponist kan misunde. Mange af disse salmer har været en del af almindelige danskeres hverdag i hundreder af år. Med andre ord er salmerne danske klassikere, sange, der bliver stående. Den Danske Salmeduo har lavet en række spændende og stemningsfulde nye bud på, hvordan melodierne kan spilles - med respekt for det musikalske udgangspunkt og fornemmelse for den tekstlige baggrund.

 

Den Danske Salmeduo har, i samarbejde med en række erfarne skribenter, lavet en kombineret cd- og bogudgivelse med titlen Salmer til folket - Luther-salmer i nyt lys. Cd’en indeholder duoens instrumentale nyfortolkninger af Luther-salmer, og bogen indeholder en række korte tekster, der afdækker forskellige aspekter ved reformationen og dens samfundsmæssige og kulturelle betydning - både historisk, og ikke mindst i nutiden. Den skal bibringe en forståelse af Luthers musikhistoriske betydning – også ud over det rent kirkelige. Skribenterne er biskop Henrik Wigh-Poulsen, journalist Kåre Gade og musikhistoriker Thorkil Mølle.

"Salmer til folket"

- en Luther-koncert med Den Danske Salmeduo i Grensten Kirke den 10. oktober 2017 kl. 19.30

 

Luther gav kirkemusikken tilbage til folket, og det er værd at markere! Den Danske Salmeduo - Christian Vuust på saxofon og klarinetter og Hans Esbjerg på klaver - har lavet en række instrumentale nyfortolkninger af Luthers salmemelodier. Duoen ønsker at vise musikkens levedygtighed og tidløshed og dermed at bære reformationstidens salmer ind i vores samtid. Man vil til en koncert med Den Danske Salmeduo opleve et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende improvisationer. Reformationen bidrog til at give salmesangen i gudstjenesten tilbage til menigheden - og har derved haft stor betydning for den folkelige fællessang i de nordiske lande. Det er derfor særligt oplagt, at der indgår fællessalmer i koncertprogrammet.

 

Den Danske Salmeduo har siden 1996 givet over 350 koncerter i kirker og på spillesteder og har fem anmelderroste cd'er bag sig. Den røde tråd er de utroligt smukke og livskraftige salmer, som den danske musiktradition er beriget med - med melodier og harmonier enhver moderne komponist kan misunde. Mange af disse salmer har været en del af almindelige danskeres hverdag i hundreder af år. Med andre ord er salmerne danske klassikere, sange, der bliver stående. Den Danske Salmeduo har lavet en række spændende og stemningsfulde nye bud på, hvordan melodierne kan spilles - med respekt for det musikalske udgangspunkt og fornemmelse for den tekstlige baggrund.

 

Den Danske Salmeduo har, i samarbejde med en række erfarne skribenter, lavet en kombineret cd- og bogudgivelse med titlen Salmer til folket - Luther-salmer i nyt lys. Cd’en indeholder duoens instrumentale nyfortolkninger af Luther-salmer, og bogen indeholder en række korte tekster, der afdækker forskellige aspekter ved reformationen og dens samfundsmæssige og kulturelle betydning - både historisk, og ikke mindst i nutiden. Den skal bibringe en forståelse af Luthers musikhistoriske betydning – også ud over det rent kirkelige. Skribenterne er biskop Henrik Wigh-Poulsen, journalist Kåre Gade og musikhistoriker Thorkil Mølle.