Fællesudvalget

Reformationsjubilæet 2017

Reformationsfejringen i Randers 2017

Tilstede: Lisbeth Damgren Højen, Susanne Gregersen, Karsten Erbs, Stig Hedegaard, Britta Nedergaard, Christian Præstholm, Mads Wadmann, Preben Larsen, Anne Margrethe Bech, Hanna Broadbridge, Knud Mogensen, Allan Friis Clausen, Simon Koefoed, Birgitte Strand-Holm.

Afbud: Kastalia, Eventsekretariatet, Fusr, Cityforeningen, Jens Hoyer fra Årslev.

1. Velkomst og præsentation: v/Lisbeth Damgren Højen.

2. Reformationsugens aktiviteter og afvikling:

a. Byen og Storcenteret v. Lene Nørgaard og Mette Bræmer Jensen: Man er i fuld gang med forskellige tiltag.

b. Lutherlund v. Stig Hedegaard m.fl.: 500 træer er plantet i Folkeskovens sydlige ende. Der kommer et skilt op med forklaring. Påskeliljeløg kan sættes af konfirmander om efteråret. Foreløbig kaldes skoven for Reformationsskoven. Den skal ikke hedde det samme som beplantningen i Årslev, som kan hedde Luther-lunden. Fondspenge gjorde at Årslev projektet kunne genoplives. I Årslev plantes mange forskellige træer med lyse kroner. Disse træer kan med tiden blive til tesetræer. Stedet kan bruges som udflugtsmål for konfirmander, sogneudflugter mm. Juraen er ikke på plads. Knud Mogensen vil skrive om Luther-lunden i Årslev. Reformationsfejringen åbner med gudstjeneste i årslev kl. 13. Kl. 14 plantning af fem træer. Organist Kirsten Pulz og koret kan synge på pladsen. Christian Præstholm kontakter Kirsten Pultz. Kl. 16.15 er der reception på rådhuset, dernæst bespisning af indbudte gæster og kl. 19.30 opføres Luthersuiten i Sct. Peders Kirke.

c. Musik v. Mads Wadmann, Britta Nedergaard og Christian Præstholm: Fredag aften kor i byen holder prøve i Sct. Mortens Kirke kl. 19.00. Fra kl. 20 synger korene forskellige steder byen og samles 8.30 på Rådhuspladsen til fælles optræden. Mads Wadmann kontakter Helle Strange mht lys og lyd på Rådhusplasen. Plakat er trykt med alle arrangementer i ugens løb. Lørdag den 7. er der Orgelsafari. Der er sat 5000 kr af til bus og Luther lagkager. Fribilletter til sponsorer. Forsalg sker på biblioteket. Chr. Præstholm spiller Luthersalmer i tårnet i Sct. Mortens Kirke.

d. Teater v. Kastalia (Lisbeth): Optræder med små dramaer over Luthers teser. Det sker fredag den 29 kl. 18 – 19. Hanna syr grå munkekutter. Elever skal udstyres med 300 småkager til uddeling. Hanna bager. Der er sat 7000 kr. af til dette arrangement.

e. Skoler v. FUSR (Peter Ulvsgaard) og Allan Friis Clausen: Ungdomsuddannelserne: Undervisningsforløb er blevet brugt og delt. Alt er afviklet i foråret. Jørgen H. Pedersen har holdt foredrag på Paderup Gymnasium om velfærdsstaten og Luthers teologi for ca. 25 lærere. På værket afholdes et større arrangement med Marita, forfatteren til bogen: Hvorfor taler vi dansk? + kammerorkesteret. Dette er åbent for offentligheden. For grundskolen: Fusr har aflyst deres arrangement i Helligånds (bordtalerne) fordi der ikke var nok interesserede. ”Lut og kat” - musical kommer til januar. Skattejagt i byen med poster i 8 butikker i åbningstiden.

f. Tesedøre v. Birgitte Strand Holm: Undervisningsmateriale til præster og konfirmandundervisere er udsendt. Gamle døre leveres til opsætning af konfirmandernes tese-påfund. Dørene udstilles i Kulturhuset eller i det ledige Helligåndshus. Susanne Gregersen undersøger forholdene. Der vil blive arrangeret en diskussion af teserne. Teserne arkiveres og bruges i Luther-lunden når den tid kommer, hvor der skal udpeges tese-træer. Der gives besked til underviserne så snart vi ved hvor dørene kan udstilles.

g. Kunstudstilling v. Lisbeth Damgren: Hjorts malerier og ikoner udstilles i Hornbæk festivalugen og Kristrup. Lisbeth Stryn er kunstanmelder, men dækningen overgår til Knud Mogensen. Lisbeth har skrevet et indstik til avisen om Peter Hjort og hans malerier.

h. Lutherøl v. Stig Hedegaard: Samen med Randers bryghus er der udviklet en Lutherøl. Omsætning på omkr. 40.000. Nu sælges de i et firma med momsregistrering. Øller er solgt til alle butikker i byen. Alle etiketter er brugt. Etiketter til 1000 mere kan laves.

3. Markedsføring og PR:

a. Avis indstik 27. september v. Preben Larsen og Hanna Broadbridge: Tillæg til Amtsavisen 27. sept. Næstfølgende onsdag + dagsavisen. De leverede artikler er for lange, men lægges ud på hjemmesiden. Prioritering foretages. Alt skal være færdigt den 25. september. Martin skal have vore indstik 14 dage før. Skriv om Tesedørene. Send det til Preben Larsen meget snart. Må fylde en halv A4 side.

b. Hjemmeside og facebook v. Karsten Erbs og Helle Strange: Lad Helle arbejde med facebook i ugens løb. Giv Eventsekretariatet adgang til hjemmesiden og facebook så Karen Balling Radmer kan arbejde med sagen. Karsten kontakter Helle Strange. På facebook har vi en lukket gruppe. Bedre med en side alle kan komme til: Reformationsjubilæum Randers 2017. Stig snakker med Helle om dette. c. Plakater, GO CARDS mv v. Preben Larsen: Plakater er næsten færdige. Go Cards er færdige. Servietter trykkes. Der er sat 10.000 af.

d. Presse: Man beder om highligts til Eventsekretariatet. Hvad skal Knud Mogensen lægge vægt på? Knud vil gerne skrive. TV2 Østjylland bør inddrages/fodres med en pressemeddelelse. 1. oktober åbningen bør vises på TV.

4. Økonomi v. Stig Hedegaard: Der er ingen negative tal. Vi har indtægter på 479.500 kr. Standere på Østervold skal kun koste transporten, siger Esben Andersen i Århus.

5. Næste stormøde: Fremover kun bestyrelsesmøder.

6. Evt. Se festugens program på hjemmesiden.

Ref. Birgitte Strand-Holm

 

Invitation til stormøde vedr. Reformationsfejring i Randers 2017.

Torsdag d. 24. august kl. 14.30 – 16.30 er der stormøde i Sct. Clemens kirkes lokaler, Parkboulevarden, Randers NV.

 

Mødet er for alle der har interesse i Reformationsfejringen og har til formål gensidigt at orientere hinanden om, hvad vi har gang i samt koordinere og inspirere til det videre arbejde.

500 år for reformationen fejres i hele 2017 i Randers kommune og i resten af Danmark. Her i Randers har vi valgt at sætte alle sejl til i uge 40 og weekenden op til: 29.oktober – 8. oktober.

Dette møde er en opfølgning på tidligere stormøder, men man er meget velkommen til at være med selvom man ikke tidligere har været med.

Dagsorden:

1. Velkomst og præsentation

2. Reformationsugens aktiviteter og afvikling:

a. Byen og Storcenteret v. Lene Nørgaard og Mette Bræmer Jensen

b. Lutherlund v. Stig Hedegaard m.fl.

c. Musik v. Mads Wadmann, Britta Nedergaard og Christian Præstholm

d. Teater v. Kastalia (Lisbeth)

e. Skoler v. FUSR (Peter Ulvsgaard) og Allan Friis Clausen

f. Tesedøre v. Birgitte Strand Holm

g. Kunstudstilling v. Lisbeth Dmagren

h. Lutherøl v. Stig Hedegaard

3. Markedsføring og PR:

a. Avis indstik 27. september v. Preben Larsen og Hanna Broadbridge

b. Hjemmeside og facebook v. Karsten Erbs og Helle Strange

c. Plakater, GO CARDS mv v. Preben Larsen

d. Presse

4. Økonomi v. Stig Hedegaard

5. Næste stormøde.

6. Evt.

 

På bestyrelsens vegne,

Lisbeth Damgren

Referat af stormøde i Reformationsfejring i Randers 2017.

 

20. april 2016 kl. 14-16

Sct. Clemens Hus, Randers

 

Til mødet er alle inviteret, der allerede er engageret i aktiviteter, der har til formål at markere reformationens 500 års jubilæum og dens betydning for os i dag, samt alle der kunne have interesse i at vide mere herom.

 

Formålet med mødet er at stille skarpt på festivalugen her i Randers: 28. februar – 6. oktober 2017 – hvor der vil blive en mangfoldighed at liv og oplysning.

 

Tilstede: Peter Ulvsgaard (Skoletjenesten), Kristina Lowe (skoletjenesten), Karsten Erbs (Luther-udvalget), Preben Larsen (Luther-udvalget), Jakob Nordholt (tidl. Sct. Mortens Kirkes menighedsråd), Inger Kaad (Biblioteket), Stig Hedegaard (Luther-udvalget), Ann-Louise Lauridsen (Randersfortællerne), Vibeke Svejstrup (Randersfortællerne), Bent Martinsen (Luther-udvalget), Britta Nedergaard (organist i Enghøj Kirke), Hanna Broadbridge (Luther-udvalget), Helle Strange (Sct. Clemens Kirke), Allan Friis (Paderup Gymnasium), Lisbeth Højen (Luther-udvalget) og Birgitte Strand-Holm (Luther-udvalget).

Afbud: Mads Wadman.

 

Lisbet Damgren bød velkommen og erindrede om formålet.

 

Dagsorden - og referat.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra stormøde 080217: Godkendt.

3. Uge 40.

Musik v. Christian Præstholm, Mads Wadman og Britta Nedergaard: I forbindelse med Open by Night byder fire kor ind med sang kl.20. Gerne under tag hver sit sted i byen. Derefter samles alle kor til sang på rådhustorvet. Lydudstyr ønskes. Hvem betaler? Preben undersøger. Kastalia optræder fra 19 – 20. Måske kan der foregå et samarbejde. Brug RanMix. Der arrangeres en orgelsafari fra kirke til kirke/fra orgel til orgel. Man lytter til middelaldermusik. Der køres i bus. Een bus = 50 pers. Først-til-mølle princip benyttes.

 

Kunstudstilling v. Lisbeth Damgren: Kunstneren Peter Hjort udstiller Luther billeder og ikoner i september i Kristrup Sognegård og derefter i Hornbæk sognegård (uge 40). Skiftedag kendes ikke endnu.

 

Kulturhuset v. Inger Nygaard Kaad: Stort arrangement på Værket den 28. oktober fra kl. 10 – 16. Foredrag: Hvorfor taler vi dansk; musik med Randers Kammerorkester; foredrag: Hvad fik reformationen af betydning for musikken dengang og nu. På museet følger man DRs Historien om Danmark og når til reformationen i uge 40, hvor museet tager temaet op i udstillingen. I Kulturhuset (biblioteket) kan der stilles genbrugsdøre op, som skoleklasser eller konfirmandhold kan slå teser op på. En virtuel dør blev foreslået. Måske kan Helle Strange sætte den i værk. En stor skulpturel dør på Østervold enten foran Redfall eller under sejlet kan fremstilles af produktionsskolen, hvis de får målene. Spørg Kommunen om den må stilles op. Hanna og Birgitte undersøger, hvem der kan tegne og måle op. Inger Kaad foreslog en tese-debat i forbindelse med tese-dørene i Kulturhuset. Der kan også stilles tese-døre op i kirkerne op til uge 40.

 

Open by Night v. Mette Bræmer Jensen og Lene Nørgaard: Preben repræsenterede Mette og Lene. De er med den 29. september. De vil gerne orienteres løbende og være medvidende om, hvad der kommer til at ske hvor og hvornår i festugen. Preben holder et særskildt møde med dem.

Skoler v. Peter Ulvsgaard: Skoletjenesten er med på sidelinjen. Skoletjenesten arbejder på skolens præmisser med projekter om kristendom. Der vil være projekter til den lære, der vil arbejde med reformationen. Et landsprojekt sættes i søen og der samarbejdes med DR, Per Vers mfl. Projektet vil være for mellemtrinnet. Indskolingen er en udfordring. Temaet bliver kærlighed og musik. Det bliver ikke i uge 40. De store elever vil kunne arbejde med tese-tanker og bordtaler. Helligåndshuset er booket. Der samarbejdes med Skoletjenesten i Århus og Århus teater. Arbejdsredskaber i form af indtryk og udtryk, der holdes taler, publikum inddrages, postkort til folk på gaden, breaks med musik og dans. Man inviteres ind til et veldækket bord og er lytter til diverse bordtaler (40 uge). Klasserne kan også vælge at besøge en kirke og præsten ved denne. Kristina skriver indstik til avisen.

Ungdomsuddannelser v. Allan Friis Clausen: Der er arrangeret efteruddannelse for religions- og historielærere, kulminerer på mandag. Der er tale om tre undervisningsforløb som præsenteres. ”Fra Luther til konkurrencestaten”, et foredrag ved professor Jørgen Henrik Petersen. JHP kunne vel også inviteres til et foredrag i Randers til efteråret. Andre kunne tænkes. Tjek Eksistens. Men vi ved ikke, hvad de enkelte menighedsråd allerede har af relevante foredrag. Er der penge tilbage kunne vi plante et foredrag i november.

 

Børneaktiviteter v. Helle Strange: Musicalen Lutter Luther blev en stor succes. Man vil opføre en miniudgave af ”Lutter Luther” i midtbyen i uge 40. Helst under tag et sted. Der vil også blive arrangeret en skattejagt for børnefamilier, hvor de handlende inddrages.

 

Teater og fortællinger v. Bent Martinsen, Henrik Kjærgaard Jensen: Randersfortællerne kommer med et eftermiddagsarrangement, pandekager, stilfærdig musik, i indgangen til Helligåndshuset den 1. oktober fra 14 – 16. Dette kan allerede nu skrives ind på hjemmesiden. Dragter kan lånes af Fussingøgruppen.

 

Luther Lund v. Preben Larsen og Stig Hedegaard: Stig orienterede angående afslag fra ELROfonden til en Lutherlund i Årslev. Plan B bliver en Lutherlund med tesetræer i Oust Mølle Skoven. Der samarbejdes med Randers Kommune, hvor Randi Flensborg og Karsten Kristiansen sørger for beplantning og skilte. Skoven med tese-træer åbnes den 1/10 kl. 16 med efterfølgende reception middag og koncert i Sct. Peders Kirke. Preben supplerede.

 

Øl, servietter, plakater, go-cards mv. v. Preben Larsen: Samarbejde med Martin Halgreen om logo til øl-etikette. På hjemmesiden vil man kunne hente en master til logoet. En ølflaske med jubilæumsetiketten blev vist frem. Der bliver fremstillet en plakat som man kan køre sine aktiviteter ind på, GoCards og servietter. Der skal gøres reklame for øllen, så man kan komme i gang med at bestille til foredrag, fester mm ude lokalt. Øllerne bør sælges fra forretningerne i byen. Skoletjenesten har 25 år jubilæum i juni og skal selvfølgelig se at få bestilt nogle Luther-øller. Der bør også bestilles til Fussingøgruppens frivillige. Hvor bestiller man?

 

PR og markedsføring v. Hanna Broadbridge og Preben Larsen: Arrangementer i uge 40 skal synliggøres og vi har fået tilbud fra Amtsavisen og DinAvis. Preben anbefaler tilbuddet fra Amtsavisen, fordi de har flest visninger. Amtsavisen dækker endvidere hele Randers Kommune. Der skal skrives indlæg til avisen = begivenhedsfortællinger. Martin helgreen vil gerne sætte siderne op.

 

Hjemmesiden v. Karsten Erbs: Karsten beder os sende stof til hjemmesiden. Stof kan sendes til kommunens eventsekretariat, som gerne vil hjælpe. Hvad skal der forresten stå på pylonerne i uge 40?

 

Plancher v. Hanna Broadbridge: 5 opretstående plancher på cementblokke med tekster om Luther og reformationen sættes op på Østervold. Teksterne er under udarbejdelse. Plancherne blir ikke så dyre, som vi troede. Vi skal selv skrive den 10. side – den . Det vil de gerne gøre på museet. Politiet skal spørges ang. opsætning.

 

4. Økonomi v. Stig Hedegaard: 375.000 lyder vores økonomi på. Stig fortalte om bidragydere (Søndre– og Nordre provsti, SparNord) og om alt det pengene vil blive brugt til. Der er ca. 40.000 til lokale arr. Menighedsrådene betaler selv af deres egen kasse til deres arrangementer. Vi kunne som ovenfor nævnt selv invitere en foredragsholder. Ud over Jørgen Henrik Petersen er der også Kristian Hjortkjær, som kunne være god på Paderup Gymnasium, men ikke i uge 40. Bedre en gang i november. Hvem spørger en af disse to?

 

5. Næste møde.

 

14. juni 14 -16 i Clemens.

 

24. august 14- 16 i Clemens.

 

6. Evt. Hvad vil en øl koste, blev der spurgt og svaret lød: Hvad med 15 kr. og 17 ører.

 

 

Ref. birgittestrandholm@gmail.dk

 

Referat fra møde i Luthergruppen onsdag den 8. februar 2017 kl. 10 – 12. Sted: Sct. Clemens Kirke.

Tilstede: Lisbeth Damgren Højen, Helle Strange, Karsten Erbs, Mads Wadmann, Mette Bræmer-Jensen, Preben Larsen, Hanna Broadbridge, Bent Martinsen, Stig Hedegaard, Birgitte Strand-Holm.

Afbud fra Allan Friis, Susanne Gregersen, Simon Kofoed.

1.Godkendelse af dagsorden: punkt vedrørende facebook og hjemmeside tilføjes.

2.Referat fra møde # 8 30. november 2016: Godkendt.

3.”Bordet rundt” Musik , kulturhuset, teater, foredrag, Luther-Lund, skole-kirke, Open by Night, gudstjenester, ungdomsuddannelserne, udenfor bymuren, åbningsceremonier ect.:

Helle Strange orienterede om Luther-musical for alle skolebørn, opføres i slutningen af marts i Sct. Clemens Kirke. 29. september Luther-musical- highlights i byen. Luther optræden sendes ud til alle skoler i landet i forbindelse med ”Syng dansk”. Udlandet tager også imod. Meddel alt dette til hjemmesiden!!!

Mads Wadmann orienterede om åbningskoncerten i uge 40/Luthersuiten (opføres i Oslo, i Århus og i Sct. Peders Kirke i Randers), klip fra koncerten i Oslo bør optages på video og lægges ud på nettet som appetitvækker. Der vil være koncerter til alle dage i uge 40. Sct. Clemens kor besøger London med Luther-kantate. Orgelsafari med Lutherrelateret musik i fem kirker i byen afsluttet med kaffe og Luther lagkage. Mads meddeler til hjemmesiden. , Mads meddeler Mette mht. musik mm i byen.

Mette Bræmer-Jensen fra Cityforeningen: Plan for markedsføring er udfærdiget for længe siden, temaet er TREND. Mette vil vide helt præcist mht. hvad, hvor og hvornår vi stiller op med noget nede i byen i forbindelse med Open by Night den 29. september. Gentagelse, gentagelse, gentagelse – det virker at orientere igen og igen op til, 28. april appetitvækkere og igen i maj og juni. Det handler om familieaktiviteter i samarbejde med de handlende. Skattejagt i city og Storcenteret ved Helle Strange.

Lisbeth orienterede om Lutherbilleder af Peter Hjort til øl fra Randers Bryghus. Udstilling i Kristrup Sognegård + Hornbæk Sognegård. Go-Cards (Hvide Grafisk evt. Provinsforlaget evt.). Plakater kan trykkes til boghandleren fx., hvor bøger om Luther og reformationen stilles frem. Ølsmagning er også en mulighed. ”Rødvinsgaver” i form af Lutherøl (det skal der regnes på og reklameres for), Mette finder ud af forventninger og interesse i Cityforeningen, Visit Randers skal også involveres, også Lene i Storcenteret. Billeder af Luther til gaveposer Lisbeth - skal spørge kunstneren.

Bent: Kastalia kommer med 50 – 60 børn og unge i interaktion i byen i forbindelse med TAL DANSK den 29. september. De har brug for 7.000 kr.

Hanna orienterede om plakatstandere fire sæt med historisk orientering og billeder i midtbyen. Hanna spørger Trine Hansen/ Vej og trafik om placering. Familien Præst/bager vil gerne medvirke med særligt bagværk. Arnold Busch laver udstilling i boghandlen. Forestilling i Århus Domkirke den 18. februar, Tesedøren bliver lavet af Biblioteket, flyers sendes ud til midtbyens butikker.

Preben orienterede om Lutherugens åbning med plantning af træer i Lutherlunden i Årslev. Kl. 14.00 Plantning af træer (Randi/ Randers Kommune) pr. stk. 19 kr.. Kl. 16.00: reception på Rådhuset. Kl. 19.00 koncert i Sct. Peders Kirke. ELRO skal ansøges om støtte. Preben og Stig tager ud og spørger mht økonomisk støtte. Plan B er plantning af træer ved Oustmølle.

Lisbeth: Et firesogns pastorat i Søndre provsti udenfor Randers tager imod Kasper Koch. Harridslev fra Nordre provsti kan tilbydes Kasper Koch.

4.Økonomi: A. Budget. B. Kontingent. C. Tilskudsmuligheder: Årsregnskab fra sidste år skal til revisor. Se det vedhæftede regnskab. Regnskab for 2017 se vedlagte. Konto nr. til indbetaling af kontingent: Reg. Nr. 6187 Kontonr. 0011025080.

5.PR/markedsføring: Brug Eventsekretariatet og DET SKER. Det er vigtig at få noget i. Indstik i aviserne, har fået tilbud fra DinAvis, men hvad med Amtsavisen fx onsdagen før uge 40. 1½ uge inden sendes der presse ud, tilbud i avisen kommer først tre dage inden. Mette tager sig af presse op til den 29. september. Vent til efter den 3. september efter Watermusic. Hvem der skal holde bål tale ved Sct. Hans festen på havnen – kontakt Eventsekretariatet med reformationsrelaterede emner.

Karsten fortsætte med hjemmesiden, men vil gerne have en anden til at stå for Facebook. Preben finder en egnet person til Facebook? Hjemmesiden bliver ikke set, hvis ikke Facebook holder den i kog.

6.Videre forløb: Næste møde 20. april kl.14 Clemenshus.

7.Evt.: Intet at bemærke.

Ref. BS-H

 

Har I brug for støtte til et arrangement her I Randers og omegn så hent et ansøgningsskema her

Møde i Luther-udvalget onsdag den 2. november 2015 kl. 10-11.30 i Kristrup Sognegård.

Tilstede: Lisbeth, Stig, Hanna, Preben, Birgitte.

Dagsorden: 1. Opsamling efter aflyst stormøde.

Ad 1.

a.Mini-stormøder i undergrupperne foreslås.

b.Endvidere blev det foreslået, at vi inviterer dem med til mødet i det store Luther-udvalg, der havde tilmeldt sig til stormødet.

c.Festugen i 2017 bør være uge 39, hvor byen holder Open by Night fredag den 29. september

d.Vi gør brug af Amtsavisen og Lisbeth Stryhn: Er der mulighed for at lave et tillæg. Brug også Onsdagsavisen. Find en dato, hvor et festprogram kan præsenteres i avisen.

e.Sognene bør give besked sidst i januar om, hvilke Lutherarrangementer sognet har planlagt.

f.Kulturinstitutionerne skal også melde tilbage.

g.Preben kontakter biografens ledelse med hensyn til Luther-film.

h.Hanna kontakter Sparekassen Kronjylland. Vi tager annoncering med.

i.Bager i Rådhusstræde vil gerne bage Lutherkager.

j.Jakob Nordholdt, Randers Bryghus, har meldt positivt ud. Preben spørger ind til mulighederne.

k.Lisbeth tager et møde med Bent angående citater til serviet-projektet.

l.Preben spørger Designskolen med henblik på et gennemgående design.

m.Også DØREN skal Designskolen have besked om.

n.LUNDEN er overgivet til Randi Flensborg Jørgensen, Parkforvaltningen.

o.Lisbeth sender en Doodle ud med henblik på ny mødedato for et stormøde i det store Lutherudvalg.

p.Næste møde i forretningsudvalget: den 23. november kl. 10 i Sct. Clemens.

Ref. BSH

Invitation til stormøde #2

 

Torsdag d. 6. oktober 2016 kl. 19-21.30

Sted: Paderup Gymnasium

 

Alle borgere i Randers kommune eller med tilknytning til Randers kommune, som ønsker at være med til at markere reformationsjubilæet som en historisk, kulturel eller religiøs begivenhed, der har sat sig spor og givet betydning for vores samfund i dag er inviteret.

 

I godt et år har en gruppe af skole-, kultur-, handels- og kirkefolk arbejdet på at få skabt en markering og fejring af 500 året for reformationen. Vi har valgt at uge 40 (2017) særligt skal være tidspunkt for markering i Randers. Det er vores mål at alle i Randers Kommune fra skolealderen og opad med de tiltag der sker, vil vide at der har været en reformation, og at den har haft betydning for den måde vi lever og tænker på i dag.

 

Stormøde #1 blev afholdt på Paderup Gymnasium november 2015, hvor der blev brainstormet og udarbejdet et idékatalog. Dette idékatalog er vedhæftet invitationen eller kan findes på www.randersreformation.dk under kontakt mm. På denne hjemmeside findes også referater fra udvalgsmøder, projektbeskrivelse, oversigt over arrangementer samt tekster om reformationen i Randers.

 

At skabe en event som når ud til alle folk i hele kommunen, kræver at mange arbejder med og bidrager med hver deres speciale. Vi håber at vi med dette stormøde kan få et indblik i hinandens planer og tanker, og får et billede af at det tilsammen bliver noget stort.

 

Aftenens program:

 

19.00 Velkomst og sang

19.15. Foredrag ved museumsinspektør Hanne Sørensen, Museum Østjylland: Randers på reformationstiden og spor af reformationen i Randers i dag.

19.45. Koordinering af reformationsjubilæum i Randers: Status, struktur og økonomi.

20.15. Workshops med udgangspunkt i det idékatalog der blev til ved stormøde november 2015. Målet med workshoppen er, at få ideerne videreudviklet, konkretiseret og fordelt.

21.15.Opsamling & afslutning

21.30Tak for i aften.

 

Undervejs vil der blive serveret en forfriskning. Af hensyn til traktement samt organisering af workshop vil vi bede om tilmelding til Kirkekontor Randers syd: E-mail kirkekontor@randerssyd.dk, el. tlf. 86425016. Vi vil bede om tilmelding inden mandag d. 3. oktober 2016 kl. 12.

 

Vi håber at se rigtig mange af jer. Vel mødt!

 

På udvalgets vegne,

Lisbeth Damgren Højen (tlf. 30317472)

 

Indkaldelse til møde#7 i udvalg vedr. Reformationsjubilæum

i Randers 2017

 

Tid: Tirsdag d. 23. august 2016 kl. 14-16

Sted: Kristrup sognegård

 

Ved sidste møde nåede vi ikke punkt vedr. ”Luther open” – eller Open by Night engang i efteråret 2017 – og en drøftelse af, hvad vi kan bidrage med. På dette møde får dette punkt høj prioritet. Ved mødet får vi besøg af citychef Mette Bræmer. Cityforeningen vil herefter tage beslutning om deres deltagelse i reformationsjubilæet/ open by night.

 

Se dagsorden

Forretningsudvalget for Reformationsfejringen i Randers 2017

 

Lisbeth Damgren Højen, ldh@km.dk

Hanna Broadbridge, mail@broadbridge.dk

Stig Hedegaard Kristensen, hedegaard@shk.dk

Birgitte Strand-Holm, birgittestrandholm@gmail.com

Preben Larsen, prela@mail.dk

Karsten Erbs, k.erbs@hotmail.dk (Pause indtil omkring 1.februar)

 

Reformationsfejring i Randers 2017

Her kan du læse REFERAT fra den stiftende generalforsamling.

Og her kan du læse VEDTÆGTER for foreningen Reformationsfejring i Randers 2017

Referater fra forretningsudvalgsmøder

Referat af møde 5. juni 2016

Der arbejdes konstant med at udforme reformationsfejringen i Randers 2017. Den seneste projektbeskrivelse, udarbejdet af Preben Larsen, kan læses HER