15. august

Reformationsjubilæet 2017

Det sker 15. august

Temaaftener

Luther og reformationen

Efteråret 2017

Sct. Peders Kirke

Fire tirsdage i efteråret fra kl. 17-19.30.

Foredrag og debat

Smørebrød

Andagt i kirken

 

Tirsdag den 15. august: Iben Thranholm

Reformationsjubilæet: ”En ny chance for en større enhed.”

Kvindelig katolik, journalist og debattør, Iben Thranholm , sætter fokus på forsoning og enhed mellem kirkesamfundene: 500-året for den protestantiske reformation giver katolikker og lutheranere en mulighed for at tage yderlige skridt til heling af konflikten. (Denne aften foregår i telt foran kirken i anledning af Randersugen)

Se det hele