26. september

Reformationsjubilæet 2017

Det sker 26. september

Luther – til kamp med ordet.

Langå kirke 26. september kl. 19.30

Med Caspar Koch

Fortællingen om Luther vil kredse om den følsomme teolog, der tog kampen op mod paven, og samtidig var en grov karl, der kunne svine sine modstandere til på det voldsomste. Med stor sproglig finfølelse og genialitet skabte han det moderne sprog med sin tyske bibeloversættelse, samtidig med at hans personlige udtryksform brugte platte billeder af kroppens udsondringer.

Det der hele tiden holdt ham på sporet var evangeliet

- og ikke menneskers udlægninger. Troen -

og ikke vores forsøg på at virke fromme.