Idékatalog

Reformationsjubilæet 2017

Idékatalog

Har I brug for støtte til et arrangement her I Randers og omegn så hent et ansøgningsskema her

Kære alle.

Hvad tænker vi hver især om det med Luther og reformationen? Hvordan fejrer vi jubilæet? Hvordan inspirerer vi de medvirkende? Her blot mine tanker, som I gerne må kende.

Luther er ikke ene om det. Han er med til at sætte en bevægelse i gang, som foran-drer Europa. Det skal vi være bevidste om. Men hvordan så? Hvad er det, han på af-gørende vis bidrager med?

Det, som er kendetegnende for Luther – sagt på kortest mulige måde -, er vel, at han afviser formelle autoriteter og kræver en kritisk ”bedømmelse af ånderne”. Vi må derfor også selv gå kritisk til værks.

For mig betyder det, at vi skal undgå at fremstille Luther som en helt. Han er og bliver et menneske, som rører ved noget afgørende, fordi han selv er blevet rørt af noget afgørende. Jeg ser følgende for mig.

 

Sådan skriver Birgitte Strand-Holm i et brev til arbejdsudvalget midt i juni. Du kan læse det hele HER

Brev til Luther-udvalget

 

Vorup 24/4 – 16.

Til koordinerings- og planlægningsgruppen af reformationsjubilæet 2017.

Gennem Amtsavisen og sp. Lisbeth Damgren-Højen er jeg – Johan Aksel Breinegaard - blevet opmærksom på evt. aktiv deltagelse i jubilæumsaktiviteterne.

Baggrund:

Jeg har ofte deltaget i forskelligt amatørteater: F.eks. Kong Harald i Fyrkatspillet (Hobro), godsforvalter i ”Landmandsliv” (Nørhald musikteater), trommeslageren i ”Dr. Knoch” af Jules Romains (Grenå gymnasium), instruktør ag bibelske dramaer i kirken (Hem ved Mariager) for mini-konfirmander, 2-årig bibliodrama-lederuddannelse (2000-02) fra Teologisk Pædagogisk center i Løgumkloster og Diakonhøjskolen.

Jeg forestiller mig at spille Luther eller en anden skikkelse fra reformationen. Det kunne være en monolog f.eks. rigsdagen i Worms 18.04.1521. Eller en dramatisering af processen mod Luther med mange involverede.

Det kunne være reformationen i Randers dengang og/eller nu.

Det kunne være en genfortælling af Jakob Knudsens roman: ”Angst og mod”.

Dette notat er et oplæg til gruppen, hvor jeg er åben for forslag om at agere alene eller sammen med andre.

Jeg håber at høre fra jer:

Med venlig hilsen

Pastor emer. J. A. Breinegaard, Kærgade 85A, 8940 Randers SV.

TLF. 30201714. e-mail: signebreine@hotmail.com

 

Reformationsstykke: Martin Luther - Død eller Levende

Sten Kaalø

Et teaterstykke om Reformationen af Sten Kaalø

Kort resume: Handlingen foregår dels i 1517 dels i 2017. Den bevæger sig derfor på to planer: et nutidsplan og et historisk plan. Der spilles i én dekoration: Døren til kirken i Wittenberg. Fra det historiske plan er den vægtigste og - på alle planer - vigtigste figur Martin Luther! I nutidsplanet er det præsten Christian og ægteparret Bob og Ea. Stykket er konstrueret således, at de to planer flyder sammen, for at vise hvor meget Luthers lære betyder eller kan betyde for vores beslutninger og handlemåder i dag. Det historiske plan kommenterer således nutidsplanet, samtidig med at vi bliver kloge(re) på den historiske Martin Luther. Handlingen foregår således i to spor: Luthers liv og levned og ægteparret Ea og Bobs problemer med ægteskab og udøbte børn. Stykket ender med at Luther undgår det pavelige bål og at Ea og Bob (gen) finder hinanden og bestiller dåb for deres børn.

Målgruppe:

Kan spilles både af amatører og professionelle. Rollen Martin Luther kræver bærer meget af teksten.

Stykket kan også bruges som læsestykke i konfirmandundervisningen.

Location:

Kirker, forsamlingshuse eller andre steder med en intim karakter. Det er et kammerspil i stort format, så det kan spilles alle steder med god akustik. Velegnet til brug ved turneteater fordi stykket ikke har mange kulisser.

Stykket kan frit benyttes over hele landet og indgår i Ribe Stifts Reformationsjubilæumsfejring 2017.

Hent stykket HER

På et stormøde i novem-ber på Paderup Gymna-sium blev forsamlingen bedt om at tænke idéer frem som kunne bruges i fejringen af Reforma-tionsjubilæet.

Filen ligger HER