Luther på spil

Reformationsjubilæet 2017

LUTHER PÅ SPIL – ERFARINGER MED ET REFORMATIONSROLLESPIL FOR KONFIRMANDER

»Luthersk – øøh?« vil være det almindelige svar eller spørgsmål, når man fortæller konfirmanderne, at folkekirken er luthersk. Af denne grund, og fordi reformationsjubilæet i 2017 nærmer sig, kan det være oplysende at fortælle om vores overvejelser angående og erfaringer med rollespillet »Luther på spil«. »Luther på spil« er skrevet af seks præster i Randers Søndre Provsti, efter at vi i en årrække havde haft erfaring med andre rollespil for alle provstiets konfirmander. Det blev spillet første gang i 2013 og derefter hvert år siden, altid sidst i september, således at der har været tid til forberedende undervisning af de nye konfirmandhold inden selve spillet. Spillet tager ca. 3 timer at spille, og vi spiller to gange samme dag med 300-350 konfirmander om formiddagen og tilsvarende om eftermiddagen. Præsterne og de ca. 100-120 frivillige er med hele dagen.

Teologiske og pædagogiske overvejelser

Formålet med spillet er selvfølgelig at bibringe en viden om Luther og den lutherske reformation, men vi tilsigter også at skabe en forståelse for stoffets nutidige relevans. Det ville være ulige meget enklere at lave middelalderspil med en farverig katolsk forståelse, med biskop og pave, med gerningsretfærdighed og helvedesangst på baggrund af den sorte død, men vi har valgt kun at inddrage den katolske kirke i forbindelse med Luthers klosterkamp, med opgøret med afladshandlen, ved rigsdagen i Worms og vedrørende bibel og gudstjeneste på modersmål. For ikke at fortabe os i udenomsværker er den røde tråd hele vejen igennem Luthers eget liv fra tordenvejret over klosteret i Erfurt, rejsen til Rom, Wittenberg, rigsdagen i Worms, Wartburg og endelig frem til bondekrigen. Ganske vist møder konfirmanderne en broget skare af bødler, lommetyve, sladrekællinger, spioner, musikanter, borgere og bønder, bondekrigere og munke, men de træffer så sandelig også historiske personer som Melanchton, Käthe, Johann Tetzel, Albrecht af Mainz, Thomas Müntzer og Philip af Hessen og ikke mindst Luther selv. Spillets 18 poster indeholder i lige grad både fysiske og overvejelsesmæssige udfordringer, således at begge sider tilgodeses i de enkelte konfirmandgruppers løsninger af posternes opgaver. Nogle af posterne er egentlig kundskabsformidlende med inddragelse af konfirmandernes stillingtagen, andre har i højere grad præg af leg. På denne måde bliver der i løbet af spillet skabt en god balance. Konfirmanderne opdeles på tværs af de enkelte konfirmandhold, og vi forsøger en jævn fordeling af drenge og piger. Kort sagt: Det er et reformationsspil, hvor nogle af reformationens hovedanliggender præsenteres for konfirmanderne i en på én gang meget underholdende og lærerig form! De vil efter rollespilsdagen ikke længere sige »Luthersk – øøh?«

Yderligere erfaringer med »Luther på spil«

I forbindelse med kommunalreformen og de derved ændrede provstigrænser opstod der blandt Randers Søndre Provstis præster ønsket om nye samarbejdsprojekter for at styrke provstifællesskabet, og »Luther på spil« er en meget givende udløber heraf. Nok har der været en mindre rollespilsgruppe, som både har skrevet spillet og står for spilforløbet, men det sker hele tiden i tæt samarbejde med kollegerne, som alle er inddraget, ikke kun på selve dagen, men også i tiden op til, ikke mindst med kontakten til de frivillige. Ganske vist er spillet primært for konfirmanderne, men det er også skrevet med tanke på det store antal frivillige voksne, der er knyttet til spillet. Hvert sogn stiller med frivillige, hvoraf mange trofast kommer år efter år, nogle til de samme roller, mens andre ønsker nye. Hovedparten af de frivillige har roller, hvad enten det er små eller store taleroller, andre har praktiske funktioner med fremstilling af dragter og rekvisitter, og andre igen med forplejningen på selve rollespilsdagen. For nok er det et konfirmandspil, men også mange frivillige understreger, hvorledes også de selv er blevet klogere på reformationens anliggender. Der er skabt et netværk på tværs af sognegrænserne, og nye frivillige får lyst til at være med, også gamle konfirmander – og det er næsten den største sejr. Så også i den henseende kan spillet være en god måde at skabe interesse og forståelse for reformationsjubilæet på. Eller som en konfirmand sagde efter årets rollespilsdag: »Det er sjovere end Djurs Sommerland«. Hvad selve spillets handling angår, kan man læse nærmere på konfirmandcenter.dk.

 

På vegne af præsterne i Randers Søndre Provsti: Anna-Christine Bruhn Elming (Langå-Torup), Susanne Gregersen (Sct. Clemens), Søren Dam Kjeldsen (Øster Bjerregrav-Ålum) og Mette Olesen Krawiec (Kristrup)

(Artikel i Præsteforeningens Blad 22-23, 2016)