Foredragsliste

Reformationsjubilæet 2017

Foredragsliste

FOREDRAGSLISTE

til brug i forbindelse med fejringen af

REFORMATIONSJUBILÆET I RANDERS 2017

 

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det resulterede i en ny forståelse ikke kun af kirke og kristendom, men også af samfundsindretning, familieliv og menneskesyn. Meget i det danske samfund i dag er præget af denne nye forståelse.

I Randers vil vi i 2017 fejrer reformationsjubilæet på forskellig vis. Der er blevet nedsat arbejdsgrupper, som tager sig af koordineringen af diverse arrangementer i 2017.

Jeg er selv blevet ansvarlig for oprettelsen af en foredragsliste. Så har du et foredrag, som du gerne vil ud med, så må du gerne meddele det til mig birgittestrandholm@gmail.com

En samlet oversigt over alle indkomne foredrag vil kunne ses på www.randersreformation.dk til brug for alle i hele Randers kommune.

Men vi vil også gerne forsøge at koordinere arrangementerne, så alle kan se hvor og hvornår de afholdes.

Jeg vil derfor gerne have besked, når et foredrag er blevet fastlagt, så det kan blive set i den fælles kalender på hjemmesiden. Dermed har alle arrangører en mulighed for ikke at komme til at overlappe hinanden, når aftaler skal indhentes og datoer fastlægges. Arrangementerne kan spredes ud over hele året 2017.

Med venlig hilsen Birgitte Strand-Holm, mobil 6038 2172, birgittestrandholm@gmail.com

Pave, konge, munk og bonde

Foredrag om reformationen i Nordeuropa.

I 1517 hamrede en munk i Wittenberg en plakat op på kirkedøren i Wittenberg. Ikke siden Jesu korsfæstelse har 4 søm gjort så stor forskel for verdenshistorien. På plakaten var skrevet 95 teser, der skulle have været diskuteret til en offentlig forelæsning, men som i stedet medførte ødelæggende krige, samfundsomvæltninger og dannelse af et nyt, stort kirkesamfund; den lutherske kirke.

Hvorfor var det nødvendigt for Martin Luther at reformere kirken? Hvad har det med den eneste borgerkrig i Danmark at gøre? ved du hvad den vigtigste opfindelse nogensinde er? Og hvad den har med reformationen at gøre? Og endelig: Hvordan præger reformationen din hverdag? Gerda Neergaard Jessen er en levende fortæller med noget på hjerte. Hun fortæller om kejser, pave, konger og biskopper; om bønder og borgere og om bortløbne nonner, og med vinkler fra sociologien giver hun et indblik i reformationens betydning for vores kirke og samfund i dag.

Gerda Neergaard Jessen er sognepræst i Skorup-Tvilum pastorat. Hun har været bidragsyder til bøger af praktisk teologisk art, skrevet en bog om børnegudstjenester og er ofte brugt prædikant i DR-kirken.

Pris for foredraget: Kr. 2.500,- + transport (statens højeste takst)

Sognepræst Gerda Neergaard Jessen,

Skorup-Tvilum Pastorat, Thorsøvej 42, 8882 Fårvang. tlf. 86871052.

 

 

K. E. Løgstrup – en moderne lutheraner

K.E.Løgstrup (1905-1981) er blevet kaldt den største danske tænker siden Søren Kierkegaard. Løgstrup er en af de få teologer, som også er alment kendt i ikke-teologiske kredse. dette gælder ikke mindst hans tanker om den etiske fordring og formuleringen om, at ”den enkelte aldrig har medet andet menneske at gøre, uden at han holder noget af hans liv i sin hånd”, der blandt andet blev citeret i en statsministers nytårstale. Løgstrup læses af både lærere, sygeplejersker, pædagoger, idehistorikere og filosoffer og betegnes her ofte som ”filosof” eller ”livsfilosof”.

I dette foredrag ønsker jeg at påvise, hvordan Løgstrup – sin brede ”livsfilosofiske” tilgang til trods – er og bliver en luthersk tænker. Jeg vil ud fra udvalgte steder i forfatterskabet vise, hvordan Løgstrups tænkning kan betragtes som ét stort anlagt forsøg på at gøre Luthers teologi gældende i en moderne verden.

Bo Bergholt Grymer, sognepræst i Serup, Lemming og Funder.

Bo Bergholt Grymer har skrevet Ph.d.-afhandling med titlen: Tro og ontologi. Et luthersk grundproblem. En undersøgelse af forholdet mellem tro og ontologi i luthersk teologi på baggrund af Oswald Bayer og K. E. Løgstrup.

 

Hvor lutherske er vi egentlig?

Efter at Luther opslog sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg er fulgt en stadig reformationsproces gennem nu 500 år. Og hvor lutherske er vi så egentlig i dag?

Esben Andersen præsenterer nogle af Luthers centrale tanker om retfærdiggørelsen ved tro, to-regimentelæren og enkelte menneskers direkte forhold til Gud, retten til fri personlig stillingtagen såvel som det personlige ansvar.

Både kærligt og kritisk holdes disse tanker oppe mod nutidens trosliv og brugerkultur, Folkekirken og dens liv og praksis samt forholdet mellem kirke og samfund, religion og politik: Hvor luterske er vi så blevet – og hvor er vi det eventuelt slet ikke?

Foredraget er et oplæg, der udfordrer til debat og eftertanke. Kan bookes til afholdelse fra 1/8 2016 og frem.

(Hele landet. 60-120 min. Pris: kr. 3.000,- + transport)

 

Reformation i dag

Et foredrag om, hvordan Luthers reformatoriske tanker kan videreføres i nutidens Danmark. Efter udfoldelse af centrale tanker hos Luther om frihed, ansvar, individ og samfund gives eksempler på, hvordan de i praksis kan videreføres i nutidens samfunds- og kirkeliv.

(Hele landet – eller kun i Østjylland. 30-90 min. Pris: 4.000,- + transport)

Esben Andersen, Nordentoftsvej 1, 8220 Brabrand, Tlf. 8626 0023. Mail: andersen.bra@post.tele.dk

Esben Andersen er formand for jubilæumsudvalget i Århus Stift, sognepræst i Brabrand-Sdr. Aarslev og provst i Århus Vestre Provsti. Ud over at være præst har han hele sit liv været dybt optaget af politik og samfundsforhold.

 

Katharina Luther – Martin Luthers og verdens første præstekone

I 2017 vil man verden over fejre reformationens 500 års jubilæum. Det kommer ikke til at gå stille af. Reformationen kom til at spille en afgørende rolle også for det danske samfund og ikke kun for kirken. Den største umiddelbare re-volution inden for kirken var, at præsterne nu kunne gifte sig og stifte en familie. Martin Luther giftede sig med en bortløben nonne. Munken med nonnen. Hør om denne særlige kærlighedshistorie. Om Käthe Luthers liv og hvad dette særlige ægteskab kom til at betyde. Med billeder på projektor.

(Hele landet – eller kun Østjylland. 60-90 min.; nødvendige hjælpemidler: lærred (medbringer selv videoprojektor). Pris: Kr. 2.500,- + transport).

Henrik Oest, Septembervej 3, 8210 Aarhus V., tlf. 8675 0322, mail: oest@stofanet.dk

Sognepræst ved Helligåndskirken i Århus. Født 11956, cand. theol. fra Århus Universitet 1983. Fra 1983-90 sognepræst ved Vor Frelsers Kirke, Horsens. Fra 1991 ved Helligåndskirken.

 

Reformation i Danmark

I Danmark gennemførtes Reformationen 1536 ovenfra af konge og rigsråd efter en blodig borgerkrig og stærke lu-therske strømninger i de større byer. Dette foredrag vil især samle sig om, hvorledes de reformatoriske tanker i praksis gennemførtes blandt folket (bønderne) ude i de små sogne på landet.

Her vil Peter Paladius’ Visitats være det solide grundlag. Han skildrer her sin utrættelige indsats for at reformere, så ”Evangeliets klare lys” kom til at skinne selv i det sløveste sogn.

Martin Luther og Reformationen

Ved sin kritik af Den Katolske Kirke og ved sine mange skrifter på tysk, som med den nye bogtrykkerkunst med lynets hast spredtes over hele Europa, satte Martin Luther – egl. uden at ville det – reformationen i gang og hans ideer har siden spillet en fundamental rolle i kirkens liv. Her vil hans liv og Reformationen blive skildret på baggrund af hans samtid: Opdagelserne, kapitalismen, renæssancen, humanismen og forholdene i Tyskland.

Hvert foredrag varer 90 min. Pris: Kr. 3.000,-

Troels Rønsholdt, Tunøgade 7A, 8000 Århus C.

Cand. mag. i historie og kristendom. Lærer v. Århus Katedralskole 1970-2007.

 

 

Martin Luthers salmer på dansk fra 1520erne til i dag

Foredraget beskæftiger sig med Rostocks og det plattyske sprogs betydning for reformationen i Danmark.de danske luthersalmers tyske originaler, hvilke af de mange danske gendigtninger, der gik af med sejren, og hvorfor. Og hvad der siden hændte.

Luthers julebrev og salmerne

Luthers forholdsvis lille, men virkningsfulde salmedigtning belyses i samtid og eftertid ud fra hansbrev til Spalatin i de sidste dage af 1523.

Luther med saks og lim

Pietisternes brug af Luthers tekster fra 1728 til nutiden. Yndlingssteder, afskæringsteknik, samling og laminering.

Hele landet. Bornholm dog kun efter aftale. Varoghed: 45 eller 45 + 45 min.

Pris: Kr. 2.500kr. + transport.

Ove Paulsen, Hoffmannsvej 20, 3.tv.,8220 Brabrand. Tlf. 26 21 19 43. Mail: paulsenove@gmail.comwww.ovepaulsen.dk

Teolog (cand. theol. AU 1975). Siden 1981/83 liturgihistorisk forsker, siden 1990 tillige hymnology. Redigerer (siden 2006) Hymnologi – Nordisk tidsskrift. Medredaktør af Martin Luthers salmer i de nordiska folkens liv. Lund 2008.

 

Den danske salmeduo

En koncert med Den Danske Salmeduo er en medrivende rejse gennem århundreders musikhistorie. Duoen laver stemningsfulde nyfortolkninger af danske salmer, i et frugtbart møde melem den nordiske folketones enkelhed, den klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende improvisationer.

Den Danske Salmeduo kommer fra Århus og består af Hans Esbjerg på klaver og Christian Vuust på saxofon og klarinet. Duoen har siden 1996 givet over 300 koncerter i kirker i kirker og på spillesteder, og har fem anmelderroste cd’er bag sig. Den røde tråd er de utroligt smukke og livskraftige salmer, som den danske musiktradition er beriget med – med melodier og harmonier enhver moderne komponist kan misunde. Mange af disse salmer har været en del af almindelige danskeres hverdag i hundreder af år. Med andre ord er salmerne danske klassikere, sange der bliver stående. Den danske salmeduo har lavet en række spændende og stemningsfulde nye bud på, hvordan disse sange kan spilles – med respekt for musikalske udgangspunkt og fornemmelse for den tekstlige baggrund.

Pressen skrev:

”De dybeste lag er usædvanligt afklaret med Esbjergs akustiske klaver og Vuusts klarinetter og saxofoner i et melodisk og sansemættet sammenspil” – Jazz Special.

”Det er instrumentalt kammerspil af fineste karat” – Information.

”Vuusts meget poetiske og smukt rundede tone suppleres af Esbjergs varierede og empatiske spil.Deres helt store fortjeneste er, at de så fornemt mestrer balancen mellem både at bevare salmernes substans og tilføre dem noget subtilt forfriskende” – Århus Stiftstidende.

”Et udsøgt bud på, hvordan de danske salmer kan fornys” – Skive Folkeblad.

Kontakt/koncertbooking:

Hans Esbjerg tlf 4093 0154, kontakt@dendanskesalmeduo.dk Cd-salg og –distribution: www.pladekisten.dk Online-salg via iTunes. TDC Musik m fl.

Læs og lyt på www.dendanskesalmeduo.dk

Christian Vuust (f. 1964) er saxofonist, klarinettist og komponist. Docent ved Det jyske Musikkoncervatorium. DMA-nomineret i 2014 for sit album Urban Hymn. Ophavsmand til det Grammy-nominerede album The Thule Spirit. Spiller også sammen med Aaron Parks, Pauseland, Peter Laugesen m. fl. Hans Esbjerg (f. 1967) er pianist og kapelmester. Har i eget navn lavet cd’en Pop’n’Jazz og har sammen med bassisten Jens Jefsen udgivet cd’en Nice Noise Sweet Silence. Uddannet ved konservatorierne i Esbjerg og Aarhus.

 

Luthersk oven i hovedet

Stort set hele samfundet blev påvirket af reformationen, men måske skete de første ændringer inde i folks hoveder. Foredraget vil gennemgå de forskellige måder, som en ny forståelse af Gud og ændrede menneskers forståelse af sig selv og deres omverden.

 

Et par med succes: Luther og Melanchthon

Fra begyndelsen var der to reformatorer i Wittenberg. Luther og Melanchthon, Luthers nære ven og kollega på universitetet i Wittenberg. Luther kom fra klostret. Melanchthon var et humanistisk vidunderbarn. Sammensmeltning af klostertradition og humanistisk dannelse gav tilsammen reformationen gennemslagskraft. Foredraget redegør for denne forskel og viser også gav problemer, fordi luthersk teologi med Luther og Melanchthon kunne komme forskelligt til udtryk.

Bo Kristian Holm. Lektor i systematisk teologi (Dogmatik). Lutherforsker og leder af forskningsenheden ”Reformatorisk teologi og Konfessionskultur” på Aarhus Universitet. Medlem af præsidiet for reformationsjubilæet.

Bo Kristian Holm, Lisbjerg Vænge 2, 8200 Aarhus N tlf. 87162453/51889556 teobh@cas.au.dk http://person.au.dk/teobh@cas

Varighed: 30-90 min. Pris: kr. 3.500-5.000 + transport.

 

Reformationen som erindringssted

Med udgangspunkt i den kommende bog ”Fra jubelfest til kulturår” overvejes det, hvorfor og hvordan den lutherske reformation er blevet erindret gennem 400 år.

 

Reformatorerne og kunsten

Hvorfor har lutheranerne kunst i kirken og de reformerte kunst i hjemmet? Det skyldes forskellige kunstsyn, der formuleres i det tidlige 1500-tal. Der gives eksempler fra nordisk og tysk kunst.Carsten Bach-Nielsen, Teologi, Arts, Aarhus Universitet. teocbn@cas.au.dk Lektor i nyere og nyeste tids kirkekunst ved Aarhus Universitet.

Varighed: 60-90 min. Pris: Kr. 4.000,- + transport.

 

Reformatoren Erasmus

Erasmus var en af sin tids berømte tænkere og teologer, hans arbejder med skriften og den kirkelige tradition gav genlyd fra de højeste til de laveste kredse i samfundet. Dette foredrag vil se på de to ben, som Erasmus’ reformtanker stod på: Bibelen og kirkefædrene. Hvis kirken skulle reformeres, mente Erasmus, måtte det ske indefra, og han satte gang i et kæmpemæssigt intellektuelt reformarbejde. Foredraget vil fortælle om en anden side at det mangfoldige fænomen vi kalder ”reformationen”.

 

Erasmus af Rotterdams syn på mennesket

Foredraget vil handle om, hvordan Erasmus af Rotterdam ser på mennesket og dets position i verden. Erasmus’ tænkning præsenterer et andet syn på mennesket end det man finder i den lutherske tradition. Erasmus talte i modsætning til Luther om den frie vilje og samtidig anså hanenheden i den katolske kirke som nødvendig. Samtidig skrev han flere værker om, hvordan individet bør danne sig for at forbedre sig moralsk. Jeg vil i foredraget fortælle om, hvilken betydning Erasmus’ menneskesyn havde dengang samt overveje, hvilken betydning det har i dag 500 år efter.

Variged: ca. 60 min. Pris: kr. 3.500,- + Transport.

Christian Houth Vrangbæk, Paludan-Müllers Vej 91, 3. th., 8210 Aarhus. Tlf. 50572475. chv@cas.au.dk

Jeg er Ph.D.- studerende ved Aarhus Universitet, hvor jeg også har studeret teologi siden 2009. mens jeg har studeret har jeg arbejdet 1 år som højskolelærer på Rønshoved Højskole i Sønderjylland fra 2013 -2014, hvor jeg har haft erfaring med foredrag og undervisning, samt været aktiv i de åbne foredragsforeninger Studenterkredsen og Grundtvigsk Forum.

Mit daglige arbejde på universitetet omhandler Erasmus af Rotterdams menneskesyn. Erasmus (1466-1536) er en spændende figur i den turbulente reformationstid. Han anså sig selv som reformator, men blev i sidste ende i den katolske kirke og er måske mest kendt for sin disput med Luther om den frie vilje.

 

Den lutherske husstand

Foredraget tager udgangspunkt i Luthers lille katekismus og tre-standslæren, og den måde de blev omsat til katekismus-forklaringer og lovgivning under enevælden. Derfra kommer det med eksempler på, hvordan vi kan se at Luthers idealer for husstanden har præget sociale relationer og identiteter i husstanden, som fx husfaderens identitet som beskytter og befaler. Afslutningsvis diskuteres betydningen af Luthers tre-standslære og idealer om husstanden for samfundsudviklingen frem mod den tidlige velfærdsstat.

Varighed: 30-90 min. Pris: Kr. 3.500-5.000 + transport. Kun i Østjylland.

Nina Koefoed, Præstehaven 64, 8210 Aarhus V. Tlf. 2893 2130, hisnk@cas.au.dk

Lektor i historie på AU Ph.d. Specialist i 1700- og 1800-tallets Danmarks historie. Har især arbejdet med ægteskab, sædelighed, religionens politiske betydning, kønshistorie.

 

 

 

Hvorfor fik man religionskrige efter reformationen

og hvilke konsekvenser fik det?

Hvilke konsekvenser fik reformationen på religionskrigene i 1500- og 1600-tallet og hvilke sammenligninger kan vi drage til aktuelle konflikter. Reformationen kom efter trykpresserevolutionen, aktuelt oplever vi it-revolutionen: kan vi se paralleller, hvilke og hvordan?

Varighed: 30-90 min. Pris: Kr. 4.000,- + transport.

 

Reformationen og Europa

Hvad betød reformationen for de europæiske stater? Reformationen førte til religionskrige, religionskrigene til militære og organisatoriske revolutioner, som igen førte til statsdannelser og derigennem et nyt samfund med nye borgere. Hvordan kan man trække i de tråde og se på de konsekvenser?

 

Fra renæssance til oplysningstid

Konsekvensen af reformationen blev, at datidens dominerende stormagt, Frankrig, forsøgte at skabe et kompromis og en statslig abstraktion i forhold til de katolske og protestantiske modstandere. Staten blev ikke knyttet til en bestemt trosretning i Frankrig. Dette fik vidtgående konsekvenser for oplysningstiden og for den såkaldte sekularisering i tænkning og politisk virkelighed. Men er vi egentlig blevet så sekulariserede og oplyste i vore ”frie ytringer” som vi tror?

Varighed: 30-90 min. Pris: Kr. 4.000,- + transport.

Gorm Harste, lektor i politisk sociologi, Institut for Statskundskab; Au; 8716 5593 (mobil: 6089 4668); gha@ps.au.dk

Sociolog, filosof, politolog; politisk teori i europæisk statsdannelse, historiske analyser af magt, organisation, ret, politik, religion, og krig/fred, herunder religionskrige.

 

 

Ærekær og æreløs- Den paradoksale Gud hos marin Luther

”Du skal ære din Gud” – sådan formulerer Martin Luther det første af de ti bud. Men hvem er den Gud, mennesket skal ære? Og hvorfor vanærer han sig selv på korset?

I foredraget vil jeg undersøge, hvordan Luther forstår den kristne Gud som fanget i et paradoks mellem ære og vanære. På den ene side er Gud ærekær og kræver af mennesket, at det ærer ham. På den anden side er Gud æreløs og vanæres på korset. På baggrund af Luthers tanker vil jeg diskutere, hvordan det i dag kan give mening at bruge begreber som ære og vanære om menneskets forhold til Gud.

 

Borger eller undersåt? Martin Luthers samfundsforståelse og dens betydning for udviklingen af demokrati.

Martin Luther understreger, at alle mennesker er lige overfor Gud, men fastholder, at mellemmenneskelige forhold er præget af ulighed, og at mennesket må indordne sig i hierarkier. I foredraget vil jeg ud fra Luthers udlægning af det fjerde bud, ”Du skal ære din far og din mor”, diskutere denne spænding i Luthers menneskeforståelse. Spørgsmålet er, hvorvidt Luthers tanker om menneskets som samfundsborger må afskrives som før-moderne, eller om der i Luthers menneskeforståelse findes kimen til vore dages myndige demokrat.

 

Er Gud kærlig? Og kan mennesket udvise næstekærlighed?

Martin Luther om kærlighed og synd

Ifølge Martin Luther erfarer det syndige menneske Gud som vred og straffende. Samtidig fastholder Luther, at Gud er kærlighed. I foredraget vil jeg diskutere dette dilemma ved hjælp af Luthers forståelse af kærlighed og synd. Hvordan bliver det muligt for mennesket at møde en kærlig Gud? Og kan mennesket på baggrund af Guds kærlighed udvise næstekærlighed?

Varighed: 30-90 min. Pris: Kr. 4.000,- inkl. transport.

Sasja Emilie Mathiasen Stopa, Langengevej 35, 8240 Risskov, 2625 7674, teoses@cas.au.dk , au.dk/da/sma@teo.au.dk

Jeg er cand. theol. og ph.d.-studerende ved systematisk teologi på Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet. jeg arbejder med Martin Luthers teologi med særligt fokus på æresbegrebets betydning for forståelsen af gudsforhold og samfundsopfattelse.

 

 

Trestandslæren – hos Martin Luther og i den lutherske tradition

Foredraget skitserer først Luthers trestandslære, som med sin inddeling af verden i husstand, stat og kirke indtil 1800-tallet dannede grundlag for lutherdommens samfundstænkning.

Efter denne teologiske og historiske gennemgang gives en række eksempler på lærens anvendelse i danske tekster fra 1500- og 1600-tallet, strækkende sig fra teologiske lærebøger, katekismer og bønner til ”hustavler”, en litteraturtype beregnet til hjemmets daglige religionsudøvelse.

 

Idealet om den lutherske husstand

I Martin Luthers trestandslære står husstanden i centrum: Luther og de lutherske teologer forestillede sig husstanden som samfundets kerne, hvor oplæringen i kristendommen måtte tage sin begyndelse under husfaderens myndige autoritet. Foredraget viser, hvordan en række brugstekster – først og fremmest Luthers Lille Katekismus (1529), der gennem århundreder var de fleste menneskers primære kilde til viden om kristendommen- konstruerer husstanden som kristenlivets rette ramme. Husstanden og dens korrekte organisering bliver i det hele taget et billede på et ægte kristent samfund. Foredraget rejser spørgsmålene om lutherdommens forståelse af kønsrollerne og om synet på ”de andre”, der ikke passede ind i et kristent samfund: Troldfolk, ubodfærdige og fremmede religionsbekendere.

Varighed: 60-90 min. Pris: Kr. 3500,- + transport.

Mattias Skat Sommer, Jens Chr. Skous Vej 3, DK-8000 Aarhus C. Tlf. 8716 2675 / 3048 9777. E-mail: mss@cas.au.dk Web: http://person.au.dk/mss@cas

Ph.d.-stipendiat. Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Theologi.

Jeg er Ph.d.-studerende i kirkehistorie ved Aarhus Universitet. I mit forskningsprojekt arbejder jeg med Martin Luthers trestandslære (den opfattelse, at samfundet er inddelt i tre af Gud indsatte stænder, husstanden, staten og kirken) og brugen af denne lære i danske teologiske og opbyggelige skrifter fra 1500- og 1600-tallet. Ud over det specifikke emne tidligmoderne luthersk socialteologi, arbejder jeg i bred forstand med reformationens kirkehistorie og dens forskningshistorie (hvordan man har forsket i reformationen). Her interesserer jeg mig især for forskningen i det tidlige 20. århundrede og den allernyeste forskning, der især beskæftiger sig med spørgsmålet omkring de forskellige reformatoriske kulturer.

Jeg har læst teologi ved Aarhus Universitet med et udlandssemester ved Georg-August-Universität Göttingen (Tysk-land).

 

Kirke og stat

fra Luther til Folkekirken

Susanne Gregersen,

sognepræst ved Sct. Clemens Kirke i Randers, Hobrovej 65, 8920 Randers NV.

Tlf. 8712 4115

E-mail: sug@km.dk

Pris: Folkeuniversitetstakst

 

 

 

 

Om munken, der blev gift med nonnen

– et portræt af Martin Luther og det, han satte gang i.

Birgitte Strand-Holm, pastor emerita, tidl. sognepræst ved Sct. Peders Kirke i Randers, Bødkervej 8, 8920 Randers NV. Tlf. 6038 2172. E-mail: birgittestrandholm@gmail.com

Foredrag med billeder (powerpoint). Kun i Østjylland.

Pris: Honorar efter aftale + transport.

 

 

Martin Luther: Fra from munk til rebel og provokerende skribent, reformator og salmedigter (”Nattergalen fra Wittenberg”).

Foredraget vil efter hovedfaserne i Luthers liv og værk beskæftige sig med Luthers kritik af den bestående kirke samt hans teologiske standpunkt. Hvorfor blev forkyndelse, salmesang og musik væsentlige elementer i gudstjenesten? Luther oversatte begge testamenter til tysk, som almuen kunne forstå (modsat latin), fordi han lagde stor vægt på at skrive/tale almuens sprog (”dem Volk aufs Maul Schauen”). De fleste kirkegængere var analfabeter, så evangeliets budskab blev formidlet gennem prædiken og salmesang. Salmerne lærte de efterhånden uden ad, og sangen blev understøttet af musikken, som Luther tillagde stor vægt. Luther skrev 37 salmer (21 er optaget i Folkekirkens salmebog) og satte melodi til 9 af dem. Foredraget vil blive indrammet af en kortfattet analyse af nogle kendte Luther-salmer som optakt til fælles salmesang. Jeg kan selv – om nødvendigt – akkompagnere på klaver. Foredraget ledsages af illustrationer

 

Luther – ”Nattergalen fra Wittenberg” – Luthers salmedigtning.

Luther er ophavsmand til 37 salmer, hvoraf 21 er optaget i Den danske Salmebog. Foredraget vil gøre rede for Luthers salme- og musikideologi. Hvorfor fik salmesang og musik en central placering i reformationens gudstjeneste? Udvalgte kendte Luther-salmer vil blive kommenteret somudgangspunkt for fælles salmesang, og der vil blive perspektiveret til Luthers betydning for den danske salmedigtning. Jeg kan selv- om nødvendigt- akkompagnere på klaver.

Hans Jørgen Petersen, J.C.La Cours vej 3, 2. sal, 5000 Odense C.

Tlf. 4074 1215. E-mail hans.jørgen.petersen@skolekom.dk

2 timer incl. pause. Pris: honorar efter aftale + transport.

Studielektor, cand. mag i tysk og dansk. Har undervist i tysk og dansk på Sct. Knuds Gymnasium i Odense samt på Københavns Universitet og SDU. Desuden uddannet kirkeorganist.