Nyhedsbreve

Reformationsjubilæet 2017

Nyhedsbreve

Reformationsjubilæum i Randers 2017

5. nyhedsbrev

Februar 2017

 

Kære menighedsråd, præster, medarbejdere og interessenter.

Vi er godt inde i ÅR 2017, og de første begivenheder har allerede fundet sted: koncerter, foredrag, sangaktiviteter og diskussioner, og flere kommer til. Det er derfor vigtigt at holde øje med vores hjemmeside: www.randersreformation.dk og se hvad der sker, hvor og hvornår. Hvis I har aktiviteter I gerne vil meddele et større publikum, så giv Karsten Erbs besked, så sørger han for at det når ud til et større publikum via vores hjemmeside.

Siden sidst.

På Randers Søndre Provstis Nytårskur d. 25. januar blev der fortalt om de ideer, vi arbejder med, og som siden er blevet bekræftet eller sat i gang. Et af vore projekter er at få produceret en Luther Øl af Randers Bryghus, og den er på vej, sådan at vi alle kan smage den og give den væk i de gaveæsker vi får lavet. Den vil være tilgængelig i vort lokalområde, både i butikker og supermarkeder. Vi håber at alle vil nyde smagen af 1517 – også i 2017.

Vi er stærkt i gang med at få etableret en Luther Lund, forhåbentlig ved Årslev Kirke, der har et stykke jord, de ikke gør brug af. Her vil vi plante træer, først og fremmest 95 ’tese træer’, men også yderligere træer. I den forbindelse håber vi på økonomisk støtte til etableringen og beplantningen. Vi er i fuld gang med at søge. Ligeledes er vi i fuld gang med at invitere prominente personer til plantebegivenheden, så sæt kryds i kalenderen ved d. 1. oktober, hvor der vil blive foretaget nogle spadestik til glæde for Luther!

Vi har midler til støtte for lokalprojekter, så gør brug af det vedlagte ansøgning skema hvis I har ønsker om støtte, ligesom I altid kan ringe og spørge en af os om mulighederne.

Vi er også langt fremme med planer for fredag d. 29. september som indledning til alt det der vil ske i uge 40, hvor Randers by og handelscentre vil boble med reformationsaktiviteter for folk i alle aldre. Rigtig mange aktiviteter bliver planlagt for alle sanser. Det vil være en oplevelse at tage del i de mange aktiviteter. Hele uge 40 vil også være fyldt med aktiviteter: koncerter, foredrag, fællessangsmøder, kunstudstillinger, orgelsafari, drama, gadeoptræden og meget mere, og det hele kulminerer i en gudstjeneste/koncert søndag d. 8. oktober hvor Johan Sebastian Bach reformationsværker indgår i gudstjenesten.

Vort næste stormøde finder sted torsdag d. 20 april kl. 14. i Sct. Clemens Kirke. Her kan man høre om de seneste udviklinger og detailplaner, så kom og deltag, men giv Hanna Broadbridge besked først af hensyn til kaffemængden!

Hold stadig øje med de forskellige hjemmesider, både for Randers Kommune, men også for Aarhus Universitet og Kommune, der jo også som et led i RETHINK aktiviteterne for Kulturby 2017 har mange Reformationsting i gang.

Desuden vil der blive et Folkemøde i kirkeligt regi 2. Pinsedag, d. 5. juni i Haderslev, efter den officielle Festgudstjeneste Pinsedag d. 4. juni i Haderslev Domkirke.

Til sidst vil jeg anbefale at man orienterer sig i de bøger, der kommer i denne tid om Luthers indflydelse på vort samfund, på vore værdier og på vore holdninger. Boghandlerne vil have dem på hylderne.

 

Husk Stormødet d. 20. april kl. 14.00 I Sct. Clemens Kirke (og tilmelding)

 

På udvalgets vegne

Hanna Broadbridge

 

Kontaktpersoner:

Lisbeth Damgren Højen: LDH@km.dk

Brigitte Strand-Holm: birgittestrandholm@gmail.com

Preben Larsen: prela@mail.dk

Karsten Erbs: k.erbs@hotmail.dk

Stig Hedegaard: hedegaard@shk.dk

Hanna Broadbridge: mail@broadbridge.dk

 

Foreningens CVR nummer er: 37 69 72 22 og foreningens kontonummer i Sparekassen Kronjylland er 6187 0011025080.

 

Reformationsjubilæum i Randers i 2017

3.brev

September 2016

 

Kære menighedsråd, præster og medarbejdere

Snart er Luther på spil ude på Fussingø hvor konfirmander dette år vil lære om hvad der skete og hvordan det gik til i begyndelsen af det 16. århundrede rundt om i Europa. Skulle man være interesseret i at opleve det fredag d. 23. september, og skulle man være interesseret i en rolle, så kan man henvende sig til Susanne Gregersen, Sct. Clemens Kirke (sug@km.dk) der står for rollebesætningen. Det er en herlig oplevelse og skaber et rigtig godt fællesskab. Det varer det meste af dagen.

Overalt i landet er aktiviteterne i fuld gang for at forberede fejringen i 2017. Allerede i år kommer den første optakt som er at Pave Francis kommer til Lund i Sydsverige d. 31. oktober for sammen med den lutherske kirke, især i Skandinavien, ved en gudstjeneste at fejre de mange og store begivenheder i kirkerne og i samfundet, der ændrede fremtiden for Europa, og som vi stadig er præget af. De øvrige prominente deltagere er LVFs præsident biskop Mounib A. Younan fra Jerusalem og LVFs generalsekretær Dr. Martin Junge.

Det er muligt at deltage i mødet med Pave Francis ved et åbent arrangement i Malmø Arena, hvor der er plads til 10.000. Prisen for at deltage er 120 SEK, og billetterne kan købes på internettet på forhånd.

Gudstjenesten i Lunds Domkirke er reserveret for særligt indbudte og sendes over svensk fjernsyn ligesom den bliver streamed live på internettet.

Yderligere information findes på disse links:

https://www.lutheranworld.org/news/many-ways-take-part-joint-commemoration-reformation

http://www.lund2016.net

Nyt fra Aarhus Stift:

Svalegangens teater er i gang med at sætte et ny-skrevet teaterstykke op, der hedder: Sæt Gudstjenesten fri. Dette spilles i Aarhus Domkirke fra d. 19. februar – 26. februar 2017. Billetsalget er gået i gang via Svalegangens Teater. Så hvis man vil sikre sig en billet, så er det måske nu at man skal bestille en billet via internettet. Stykket får en del økonomisk støtte fra provstierne i hele Aarhus Stift.

Hold også øje med hvad Folkeuniversitetet kommer med at ideer og planer for aktiviteter i løbet af efteråret 2016 med henblik på hele året 2017, delvis i samarbejde med Aarhus som Kulturby 2017.

Nyt fra Reformationsjubilæet i Randers Kommune:

Der er oprettet er forening der vil modtage og videregive penge til nogle af aktiviteterne som bliver planlagt i Randers Kommunes område. Kontoen hedder Reformationsfejring i Randers 2017, er oprettet i Sparekassen Kronjylland, Middelgade, 8900 Randers. Kontonummeret er reg. 6187, konto: 0011025080. Indskyderbidraget til foreningen er 100,00 kr. Alle kirker og/eller menighedsråd opfordres til at betale bidraget til foreningen.

Der indbydes til Stormøde d. 6. oktober kl. 19.00 – 21.30 på Paderup Gymnasium. Alle med interesse i denne fejring af reformationen er velkomne. Programmet kan findes på hjemmesiden www.randersreformation.dk, hvor yderligere oplysninger kan læses. Ligeledes kan projektbeskrivelsen med idekataloget også læses der.

I uge 40 i 2017 bliver Randers til en ’Lutherby’, med masser af aktiviteter, indslag og liv.

Den 6. oktober 2017 bliver en dag og aften med særlige aktiviteter og liv i gaderne og butikkerne, Luther by Night – i lighed med de kendte aftener Open by Night - hvor byen bliver en levende fortælling om Luther og Reformationen.

Alle oplysninger om dette og meget mere vil løbende blive lagt på hjemmesiden, så glem ikke at holde øje med den.

Alle er velkomne til at kontakte os og gerne via mail:

Lisbeth Damgren Højen: LDH@KM.DK

Birgitte Strand-Holm: birgittestrandholm@gmail.com

Preben Larsen: prela@mail.dk

Karsten Erbs: k.erbs@hotmail.dk

Stig Hedegaard: hedegaard@shk.dk

Hanna Broadbridge: mail@broadbridge.dk

 

Reformationsjubilæum i Randers 2017

2. brev

Juni 2016

Kære menighedsråd, præster og medarbejdere

Midt i opbruddet omkring sommerferien dukker Luther og hans bevægelses 500 års jubilæum op og inspirerer os til nytænkning og fornyelse.

I forretningsudvalget har vi haft et par møder i forsommeren hvor den største begivenhed har været at vi nu har etableret en forening, der hedder: Reformationsfejring i Randers 2017, sådan at vi kan søge fonde som forhåbentlig vil bidrage til de fælles udgifter og til spændende aktiviteter såsom koncerter, foredrag, drama/musicals og andre tiltag, som I og vi kan finde på.

Man kan finde foreningens vedtægter og referat fra den stiftende generalforsamling på vores hjemmeside. Her vil man også kunne finde referater fra vore møder sådan at alle kan følge med i og også medvirke til at give det lille forretningsudvalg indspark og nye ideer.

Hjemmesiden: randersreformation.dk rummer både oplysende artikler om reformationen og også en liste som den ser ud i dag over de planlagte begivenheder i Randers Kommune som efterhånden vil fylde mere og mere op på kalenderen i 2017. Det er blandt andet her man kan annoncere de aktiviteter som det enkelte sogn har planlagt. Send materialet med tid og sted, gerne med en illustration, til Karsten Erbs, (k.erbs@hotmail.dk) som vil lægge oplysninger om begivenheder ind i kalenderen og på hjemmesiden.

Siden sidst har Øster Tørslev kirke lagt nogle meget spændende begivenheder ind. En af dem er den verdensberømte fløjtenist Michaela Petri der vil spille musik fra renæssance perioden, høre en spændende indføring i Luthers verden og sikkert meget mere, når planerne skrider frem.

Sct. Mortens kirke tilbyder nogle nyheder med kormusik skrevet til lejligheden af kirkens organist Christian Præstholm og et par spændende orgelkoncerter i løbet af året.

Sct. Clemens Kirkes børn vil opføre en Luther musical ny-skrevet for og opført af børn og dermed på deres præmisser og forståelsesniveau – dette vil ske i slutningen af marts 2017. Der bliver måske mulighed for at komme ud med forestillingen til andre steder hvor der vil være plads til at opføre det. (Kontakt Helle Strange i Sct. Clemens Kirke: hs@sct-clemens.dk.

Vi har hørt om mange ting der stadig er i støbeskeen, så når sommerferien er forbi, er jeg sikker at det vælter ind med mange forskellige tiltag i kommunens mange kirker og sognegårde, ligesom der måske også sker ting i forsamlingshusene og lignende steder. Vi må jo ikke glemme at Luther var meget folkelig og ønskede at folket lærte at læse, tænke og engagere sig i det omliggende samfund, om end på et meget enkelt plan, men noget som vi senere har udviklet til den grundlæggende demokratiforståelse som vi har i dag. Tænk lige på hvordan Nordeuropa, hvor den protestantiske kirke fik det stærkeste ståsted, i dag er båret af en tydelig folkelig og demokratisk samfundsforståelse. Trådene går tilbage til den gode Luther.

Der er også for ganske nylig begyndt at udkomme bøger i en overskuelig størrelse på forlaget Eksistens som netop sætter fokus på de mange områder som i de sidste 500 år er blevet præget af Luthers tanker, påvirkning og ord. Prøv at kigge på deres Reformationsserie. Jeg er sikker på at boghandlerne har dem eller kan skaffe dem, og ellers kan man få dem tilsendt. Der er links på hjemmesiden randersreformation.dk.

Det næste stormøde bliver d. 6. oktober 2016 på Paderup Gymnasium, hvor vi virkelig går dybt og detaljeret ned i planlægningen alle vore aktiviteter i året 2017 og i særdeleshed uge 40 i 2017. Her er alle velkomne. Der vil komme en nærmere invitation med præcise oplysninger og en dagsorden efter ferien.

 

Man er altid velkommen til at kontakte os og gerne via mail

Lisbeth Damgren-Højen, 86427472, ldh@km.dk

Birgitte Strand-Holm, 51920979, birgittestrandholm@gmail.com

Preben Larsen, 26459347, prela@mail.dk

Hanna Broadbridge, 21629431, mail@broadbridge.dk

Stig Hedegaard: hedegaard@shk.dk

Karsten Erbs, k.erbs@hotmail.dk

Reformationsfejringen i Randers 2017

Randers d. 1. maj 2016

 

Kære alle menighedsråd, præster og medarbejdere i Randers Nordre og Søndre Provstier.

Det er ingen nyhed at vi vil fejre den Lutherske Reformation i år 2017. Det sker dels på det nationale plan, på det stiftsmæssige/regionale plan, og på det lokale plan.

På det nationale plan bliver der er festgudstjeneste i Haderslev Domkirke Pinsedag d. 4. juni 2017, hvor Dronningen forventes at deltage. Dagen efter = 2. pinsedag er der planer om en folkemøde omkring Reformationen i Sønderjylland. Herom vil der være mere præcist nyt senere på året. Der kommer også på nationalt plan en avis med stof til inspiration og oplysning.

På det stiftsmæssige/regionale plan arbejdes der med forskellige oplevelser og aktiviteter, der løber henover hele året 2017, og som forhåbentlig kan engagere mange, i alle aldre og med forskellige baggrunde. Af de store ting kan jeg nævne et ny-skrevet skuespil: ’Slip Gudstjenesten løs’ i Domkirken. Nogle store koncerter vil der også være i Domkirken, diskussionsmøder rundt omkring i forskellige lokaliteter og sogne, konferencer, både akademiske i samarbejde med Aarhus Universitet, men også mere folkelige konferencer og møder, blandt andet arrangeret af Folkeuniversitetet. Skolerne, både folkeskolerne og ungdomsuddannelserne, vil få en række tilbud, dels i forbindelse med undervisningen, dels også af mere kreativ eller aktiverende art hen over året. Bybilledet i Aarhus vil bære præg af at Luther har tænkt, talt og troet for mange år siden, og det er vi stadig præget af, måske mere end vi tror. Lokale kirker rundt om i Stiftet vil helt sikkert også præge deres aktiviteter af Reformationen. Samtidig er det jo også Aarhus Kulturby med temaet Rethink, som jo passer meget godt ind i det for os så store reformationstema. Den 31. oktober 2017 (den dato i 1517 som vi mener at Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg)

I Randers kommer der bestemt også til at ske meget, takket være den arbejdsgruppe der siden efteråret 2015 har arbejdet med ideer og planer for aktiviteter i Randers Kommune. Vort største projekt er at vi i uge 40 i efteråret 2017 virkelig vil sætte fokus på Luther, hvad der skete dengang, og hvad det har betydet for os siden da i kirkelivet, i troslivet, i musiklivet og i samfundslivet. Vi satser på at få rigtig mange engageret og involveret på den ene eller den anden måde i kirker og sogne, men også i skoler, i handels- og erhvervslivet, i kulturlivet (museer og biblioteker) med udstillinger, koncerter, drama, foredrag, diskussioner, café møder osv. Det bliver svært at undgå at blive klogere!!

Vi har fået nogle midler til at lave disse arrangementer for, dels fra provstierne, dels fra Randers Kommune og andre til dækning af de fællesudgifter, der jo altid er i nogle sådanne tiltag, men der er brug for at man i de enkelte sogne også sætter midler af til at dække ’egne’ arrangementer og aktiviteter for. Vi søger stadig fonde og lignende om tilskud. Bl.a. derfor er vi nødt til at oprette en forening der kan modtage sådanne midler, og vi kan derefter oprette en bankforbindelse og derved blive økonomisk ansvarlige.

Dette vil ske d.19. maj på et møde i det lidt store udvalg og I vil høre nærmere umiddelbart derefter.

Vi har indtil videre organiseret os med et forretningsudvalg bestående af følgende personer: Lisbeth Damgren-Højen, præst i Kristrup, Birgitte Strand-Holm, præst I Sct. Peders, Preben Larsen, tidligere turistchef i Randers, Karsten Erbs, tidligere præst i Sct. Mortens, og Hanna Broadbridge, lektor, Sct. Clemens Kirke og Randers Søndre Provsti. En lang række andre personer sidder i forskellige ’under’udvalg med ansvar for særlige områder. Og vi mødes d. 19. maj for at dele udviklingen af ideer og tiltag med hinanden. Desuden har vi planer om endnu et ’stormøde’ hvor vi snakker alle aktiviteter igennem og sikrer os at alle er informeret og har styre på deres egne aktiviteter. Her er alle interesserede meget velkomne. I vil få besked om datoen.

Netop nu er tiden inde for planlægning af sogneaktiviteter i efteråret 2016 og måske også hele 2017. I den forbindelse kan jeg varmt anbefale at man kigger på følgende hjemmesider: Luther2017.dk, og folkekirken.dk. Begge steder er der mange ideer at hente. På Aarhus Stifts hjemmeside er der også information og ideer at hente til foredrag og andre sogne aktiviteter.

I Randers håber vi at have en hjemmeside klar inden sommerferien, hvor man kan orientere sig om det lokale, blive klogere og holde sig ajour med hvad der sker. Indtil da kan man ringe eller skrive til forretningsudvalget.

Vi håber at kunne sende en e-mail rundt til alle endnu engang inden sommerferien og derefter ca. hver måned med nyt om vore planer og fremskridt.

Indtil da ønskes alle et godt og varmt forår

De venligste hilsener

Hanna Broadbridge

 

Navne:

Lisbeth Damgren-Højen, 86427472, ldh@km.dk

Birgitte Strand-Holm, 51920979, birgittestrandholm@gmail.com

Preben Larsen, 26459347, prela@mail.dk

Hanna Broadbridge, 21629431, mail@broadbridge.dk

Karsten Erbs, k.erbs@hotmail.dk